Skip to content →

Asset Allocation vs Diversification: Hva er forskjellen?

Asset allokering og diversifisering er to viktige begreper som ofte forveksles. I dette innlegget hjelper vi deg å forstå forskjellen mellom de to, og hvordan du bruker hver for å nå investeringsmålene dine. Begynn å investere i en anerkjent plattform hvor du vet at du kan øke kapitalen din, og følg den enkle guiden på  kahoot-aksje .

Asset Allocation

Asset allocation er prosessen med å allokere investeringsdollar mellom ulike aktivaklasser, for å nå ønsket risiko/avkastningsprofil. For eksempel kan du allokere 60 % av porteføljen din til aksjer og 40 % til obligasjoner.

Det finnes mange forskjellige aktivaklasser, men de vanligste er aksjer, obligasjoner og kontanter. Innenfor hver aktivaklasse er det underaktivaklasser. For eksempel kan aksjer deles videre inn i kategorier som store selskaper, små selskaper, internasjonale, etc.

Diversifisering

Diversifisering er en risikostyringsteknikk som innebærer å investere i en rekke aktivaklasser og/eller underaktivaklasser. Målet med diversifisering er å dempe virkningen av at ethvert verdipapir eller aktivaklasse faller i verdi.

La oss for eksempel si at du har en portefølje som er 100 % investert i aksjer. Hvis aksjemarkedet opplever en kraftig nedgang, vil porteføljen din sannsynligvis følge etter. Men hvis du hadde diversifisert porteføljen din ved å inkludere noen obligasjoner, ville du fortsatt ha en viss eksponering mot aksjemarkedet (via aksjene dine), men du ville også ha en del av porteføljen din i en aktivaklasse som kan holde verdien eller til og med øke i verdi i løpet av Når det gjelder aktivaallokering og diversifisering, er begge deler viktig. Nøkkelen er å finne den rette blandingen for dine spesifikke mål og risikotoleranse.

En vanlig misforståelse er at diversifisering og aktivaallokering er det samme. Selv om de begge er viktige investeringsverktøy, er de faktisk ganske forskjellige.

Asset allocation er prosessen med å allokere investeringsdollar mellom ulike aktivaklasser, for å nå ønsket risiko/avkastningsprofil. For eksempel kan du allokere 60 % av porteføljen din til aksjer og 40 % til obligasjoner. Det finnes mange forskjellige aktivaklasser, men de vanligste er aksjer, obligasjoner og kontanter. Innenfor hver aktivaklasse er det underaktivaklasser. For eksempel kan aksjer deles videre inn i kategorier som store selskaper, små selskaper, internasjonale, etc.

Diversifisering er en risikostyringsteknikk som innebærer å investere i en rekke aktivaklasser og/eller underaktivaklasser. Målet med diversifisering er å dempe virkningen av at ethvert verdipapir eller aktivaklasse faller i verdi. La oss for eksempel si at du har en portefølje som er 100 % investert i aksjer. Hvis aksjemarkedet opplever en kraftig nedgang, vil porteføljen din sannsynligvis følge etter. Men hvis du hadde diversifisert porteføljen din ved å inkludere noen obligasjoner, ville du fortsatt ha en viss eksponering mot aksjemarkedet (via aksjene dine), men du ville også ha en del av porteføljen din i en aktivaklasse som kan holde verdien eller til og med øke i verdi under et børsfall.

Så mens aktivaallokering handler om å velge riktig blanding av aktivaklasser for å oppnå ønsket risiko/avkastningsprofil, handler diversifisering om å redusere risiko ved å investere i en rekke aktivaklasser og underaktivaklasser.

Når det gjelder aktivallokering og diversifisering, er begge deler viktig. Nøkkelen er å finne den rette blandingen for dine spesifikke mål og risikotoleranse.

Published in Annonse