Skip to content →

E-sigaretter attraherer ikke ungdommen

At røyking er skadelig er noe alle vet. Likevel er det fremdeles mange som røyker sigaretter og sigarer og det mangler heller ikke på unge mennesker som begynner å røyke til tross for alle de advarsler som finnes på pakken, annonser og overalt ellers. Kjedelige bevis på at det er andre krefter som påvirker ungdommer, enn de kreftene som helsemyndigheter og sunn fornuft råder over. At man begynner å røyke fordi nesten alle andre gjør det, er en forklaring som ikke lenger holder. Det er nemlig ikke på langt nær så mange unge mennesker som røyker i dag, som det var for førti femti år siden. Da ligger nok heller forklaringen i at man begynner å røyke fordi de ungdommene i ens nærhet som man ønsker å assosieres med, som røyker.

Det signaliserer en slags selvsikkerhet og en gi-blaffen-mentalitet som unge mennesker lett kan tiltrekkes av. Og når de først har begynt å røyke vil mange av dem fort oppdage at de er blitt avhengige. En avhengighet som det er vanskelig å bli kvitt.

Det er utviklet en lang rekke produkter og metoder for skal gjøre det lettere for folk som vil slutte år røyke. Nikotintyggegummi og nikotinplaster er et par hjelpemidler som sikkert har hjulpet mange med å bli kvitt det nikotinsuget som sigarettene har skapt. Av nyere dato er e-sigaretter som er blitt veldig vanlige. Gjennom å «røyker» slike sigaretter får man fremdeles i seg nikotinet som finnes i sigaretter, men man slipper tjæren og mye av alle de andre skadelige stoffene som finnes i tobakk. Dermed oppfattes e-sigaretter, blant annet de som kalles xsmoke, for å være nærmest ufarlige selv om det er en påstand som er meget omstridt.

Sikkert er det i alle fall at de som går over fra vanlige sigaretter til e-sigaretter plager sine omgivelser i en mye mindre grad enn de gjorde før. For røyken fra denne nyvinningen fremstår mer eller mindre som vanlig damp for alle de som befinner seg i nærheten. Et annen poeng er at e-sigaretten ikke har samme tiltrekning på unge mennesker som ikke røyker fra. For hvem har vel hørt om et ungt mennesker som debuterer som e-sigarettrøyker? Nei, man kan si hav man vil om disse sigarettene, men det bør være lett å bli enige om at de er helt ufarlige når det gjelder det å rekruttere nye røykere. Det er kanskje en av e-sigarettenes sterkeste sider.

Published in Helse