Skip to content →

Få et mer nyansert nyhetsbilde

Det er mange som ikke tenker over at det nyhetsbildet man blir presentert med online kanskje ikke er så nyansert som man tror. Nyheter er ikke subjektive, nyheter skal helst være objektive, men det er de dessverre ikke alltid. Det er sunt å utfordre meningene sine litt inne i mellom, så hvordan får man et mer nyansert nyhetsbilde?

Velg relevante nyheter

Dette sier kanskje seg selv, men det er et godt sted å starte. Velg relevante nyheter, vær kildekritisk og forhold deg til seriøse nyhetssider. Det er en grunn til at det er vanskelig å komme inn på journalistutdannelsen og få jobb i seriøse medier, det er fordi det er et yrke der det stilles høye krav til faglighet og etterforskning, nesten uansett hva slags journalistikk man driver med. På internettet er det kommet en hel form for subjournalistikk frem som handler om personlige meninger heller enn faktisk journalistikk. Det er en brikke i det identitetssamfunnet vi lever i i dag, blandet med den uendelige mengden av informasjon som ukritisk tikker inn på digitale enheter hvert sekund.

Derfor er det viktigere enn noensinne å danne seg et kritisk blikk på nyheter. Det er ikke lenger sånn at du kun blir utsatt for det som blir servert i dagens avis eller på Dagsrevyen. Nå er det nyheter overalt og det er ikke nødvendigvis sånn at alt man leser er sant – selv om det har vært sånn i større grad før. Vi skal med andre ord venne oss av med å ta alt for god fisk. Dette blir spesielt relevant i forhold til nyheter, der man skal utfordre sitt blikk på verden med andres blikk. Derfor skal man velge relevante nyheter fra seriøse medier som Ranaposten.

Vær kritisk

Vi skal altså lære å være mye mere kritiske til de nyhetene vi omgir oss med. Se om du kan lese nyheter fra forskjellige steder og fra forskjellige stemmer som ikke bare forsterker dine egne meninger, men også utfordrer dem. Bruk seriøse nyhetskilder og vær kritisk til folk som påstår å forkynne sannheten på  YouTube og Facebook – det er ofte dårlig begrunnet, selv om det er velformulert. Lær deg å se gjennom svada og finn fakta, vær kildekritisk og velg relevante kilder fremfor sosiale medier som velger nyheter helt ukritisk for deg.

Published in Ikke kategoriseret Opplevelser