Skip to content →

Hva er strategiene for bærekraftig investering?

De siste årene har bærekraftig investering blitt en populær måte å investere penger på. Bærekraftig investering er en investeringsstrategi som tar hensyn til miljømessige, sosiale og styringsmessige faktorer. https://telenor-aksje.no/  les veiledningen for å sikre din økonomiske fremtid, vær klok med investeringene dine, og se pengene dine vokse i verdi.

Det finnes en rekke ulike bærekraftige investeringsstrategier, og hver av dem har sine egne fordeler og ulemper. I dette blogginnlegget skal vi ta en titt på noen av de vanligste bærekraftige investeringsstrategiene.

ESG-screening

ESG-screening er en bærekraftig investeringsstrategi som innebærer å ekskludere selskaper fra din portefølje som er involvert i aktiviteter som anses å være skadelige for miljøet eller samfunnet.

Det finnes en rekke forskjellige måter å gjøre ESG-screening på. For eksempel kan du ekskludere selskaper som er involvert i produksjon av fossilt brensel, eller du kan ekskludere selskaper som har dårlige resultater på miljømessige eller sosiale spørsmål.

Effektinvestering

Impact investing er en bærekraftig investeringsstrategi som innebærer å investere i selskaper som jobber med å løse sosiale eller miljømessige problemer.

Det finnes en rekke forskjellige måter å gjøre effektinvesteringer på. Du kan for eksempel investere i selskaper som jobber med å utvikle fornybare energikilder, eller du kan investere i selskaper som jobber med å forbedre tilgangen til rent vann.

Bærekraftsrelatert investering

Bærekraftsrelatert investering er en bærekraftig investeringsstrategi som innebærer å investere i selskaper som arbeider for å forbedre sine miljømessige eller sosiale prestasjoner.

Det finnes en rekke ulike måter å gjøre bærekraftsrelaterte investeringer på. Du kan for eksempel investere i selskaper som jobber for å redusere sine utslipp av klimagasser, eller du kan investere i selskaper som jobber for å forbedre arbeidsforholdene

Samfunnsinvesteringer

Samfunnsinvesteringer er en bærekraftig investeringsstrategi som innebærer å investere i selskaper som jobber for å forbedre den økonomiske utviklingen i et bestemt fellesskap.

Det finnes en rekke forskjellige måter å gjøre samfunnsinvesteringer på. Du kan for eksempel investere i selskaper som jobber for å skape arbeidsplasser i et bestemt lokalsamfunn, eller du kan investere i selskaper som jobber for å forbedre tilgangen til tjenester i et bestemt lokalsamfunn.

Miljø-, sosial- og styrings-ETFer

Miljø-, sosial- og styrings-ETFer er en type bærekraftig investeringsstrategi som investerer i en kurv av selskaper som anses å være ledende innen miljø-, sosiale og styringsspørsmål.

Det finnes en rekke ulike bærekraftige investeringsstrategier, og hver av dem har sine egne fordeler og ulemper. I dette blogginnlegget har vi sett på noen av de vanligste bærekraftige investeringsstrategiene. ESG-screening og effektinvestering er to populære bærekraftige investeringsstrategier. ESG-screening innebærer å ekskludere selskaper fra din portefølje som er involvert i aktiviteter som anses å være skadelige for miljøet eller samfunnet. Impact investing innebærer å investere i selskaper som jobber med å løse sosiale eller miljømessige problemer.

Bærekraftsrelatert investering og samfunnsinvestering er to andre bærekraftige investeringsstrategier. Bærekraftsrelatert investering innebærer å investere i selskaper som arbeider for å forbedre sine miljømessige eller sosiale prestasjoner. Samfunnsinvesteringer innebærer å investere i selskaper som arbeider for å forbedre den økonomiske utviklingen i et bestemt lokalsamfunn.

Miljø-, sosial- og styrings-ETFer er en type bærekraftig investeringsstrategi som investerer i en kurv av selskaper som anses å være ledende innen miljø-, sosiale og styringsspørsmål.

Published in Annonse