Skip to content →

Styreutdanning

Stadig flere starter sin egen bedrift, og det florerer av små og mellomstore bedrifter. Visste du at de aller fleste bedrifter i Norge er små og mellomstore foretak? Skal disse bedriftene ha en formålstjenlig organisasjon, må de nødvendigvis ha et aktivt og kompetent styre. Det betyr at stadig flere aktører i næringslivet er ute etter denne typen kompetanse, og dermed har det også oppstått et behov for en utdanning som setter styrearbeid i fokus.

Å sitte i et styre er et stort ansvar, ikke bare organisatorisk, men også økonomisk. Man skal ha god forståelse både av hva eiere og investorer ønsker seg med selskapet, og hvordan man best kan føre ledere og ansatte i riktig retning. Styrearbeid handler nemlig om å formidle eiernes krav videre inn i bedriften, og samtidig rapportere tilbake om de utfordringer og muligheter bedriften til en hver tid har. Dette krever kjennskap til organisasjon og ledelse, men også til en del helt konkrete emner innenfor juss, regnskap og økonomi.

En styreutdanning er kort fortalt en opplæring i disse ulike emnene og det ansvaret et styremedlem har. Man må også lære seg å reflektere rundt bedriftens samfunnsansvar og omdømme, og vite hvordan man eventuelt kan relatere sin bedrift til mål om bærekraftig utvikling. I noen sammenhenger vil det også være svært viktig å ha oversikten over de ordninger og støttetiltak som er tilgjengelig fra det offentliges side. Ofte har nemlig bedrifter mye å tjene på å inngå partnerskap med offentlige institusjoner.

Et godt kurs i styrearbeid, som for eksempel Styreutdanning INSEAD, vil gjøre deg kjent med de sentrale lovene og reguleringene som definerer hvordan ulike selskapsformer fungerer, og hvordan styrearbeid rent konkret foregår. Du vil også lære om strategi, utviklingsprosesser, og styring av risiko.

Strategi dreier seg kort sagt om prioritering. Hvilke grep må et styre ta for å sikre selskapets vekst og bærekraft både på kort og lang sikt? Ofte kan det kreve at man tenker utenfor boksen og tar dristige grep når det gjelder for eksempel finansiering eller satsing på innovasjon.

Utviklingsprosesser handler ofte om å utvikle de produktene, prosessene og markedene som er viktigst for en bedrift. Samtidig er også kompetanseutvikling helt sentralt i dagens kunnskapssamfunn. Ikke bare er kompetanseutvikling blant medarbeiderne ofte nøkkelen til en bedrifts suksess, muligheten for slik utvikling er ofte også nøkkelen til å holde på de mest verdifulle ansatte. Samtidig må man også ha et blikk for risiko, som kan være både finansiell og politisk.

Published in Yrke