Skip to content →

Derfor bør du være kritisk til alle nyhetene du leser

I Norge er vi vant til at vi kan stole på det som står i avisen eller blir sagt på nyhetene, og til tross for at det i høy grad er sånn, er det fortsatt litt for mange som tar nyhetene for god fisk uten å egentlig gjøre en innsats for å finne ut av hva som ligger bak for eksempel hvordan en sak er vinklet. For selv om det som står i nyhetene er riktig, er det sjelden hele historien – og den er det din oppgave å sikre deg.

Når vi leser nyheter på plattformer som for eksempel https://www.dagens.no får vi et grundig inntrykk av de forskjellige sakene de skriver om. Men fordi nyheten er begrenset i forhold til hvor mye det er tid og plass til å fokusere på, er det sjelden hele historien man få, og måten ting er vinklet på kan noen ganger fortelle en annen side av historien enn du for eksempel får i en annen avis – selv om de skriver om den samme saken.

Tenk over dette når du leser nyheter

Nyhetene er et viktig verktøy i hverdagen vår og gir oss masse kunnskap og informasjon som vi trenger. Men du som leser har ansvar for å ta stilling til det du leser, for mediene har ikke alltid mulighet til å dekke alt, og det som blir utelatt forteller også en del av historien. Her er noen av de elementene som kan være nyttige å tenke på når du leser nyheter – sånn at du kan sikre deg at du har tenkt over hva som danner selve rammen rundt de sakene du leser.

  • Hva er utelatt fra historien?
  • Hvordan er artikkelen vinklet?
  • Hvem er avsenderes (og hvilke holdninger har de)?
  • Hvordan fremstiller forskjellige kilder de samme sakene?
  • Hvordan fremstiller utenlandske medier de samme sakene?

Published in Annonse